Ondernemingsvorm Jouw Onderneming

Welke juridische ondernemingsvorm zal je onderneming hebben? Eenmanszaak, Vennootschap onder firma? Besloten Vennootschap? Anders? De keuze van de vorm van je eigen onderneming is belangrijk. Leg daarom ook in je ondernemingsplan uit waarom je tot deze keuze bent gekomen.
Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval.

1. Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid
•    eenmanszaak
•    vennootschap onder firma (vof)
•    commanditaire vennootschap (cv)
•    maatschap       

2. Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid
•    besloten vennootschap (bv)
•    naamloze vennootschap (nv)
•    vereniging
•    coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
•    stichting

Partners in een onderneming

In veel ondernemingen werken man en vrouw samen. Vroeger koos men er vaak voor om beide partners de ondernemersstatus te laten verwerven, de zogenaamde man-vrouwfirma, of VOF. Het voordeel was, dat de winst gedeeld werd (minder belasting betalen) en dat beide partners in aanmerking kwamen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Door de invoering van het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar voor de onderneming werken) is in veel gevallen de zelfstandigenaftrek voor de partner vervallen. Op grond van dit criterium kan iemand alleen nog voor ondernemersfaciliteiten in aanmerking komen als er geen sprake is van een ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’, of als de activiteiten van de partner voor minder dan 30% ondersteunend van aard zijn. Bijvoorbeeld: een ZzP-er in de bouw is met zijn vrouw een VOF aangegaan. De vrouw verzorgt de administratie. Haar werkzaamheden zijn ondersteunend van aard. In dat geval komt de vrouw niet in aanmerking voor fiscale aftrekmogelijkheden.


Vragen? Neem contact op met een medewerker van JouwOnderneming.