Btw vóór start bedrijf (1)

De btw is voor veel ondernemers geen eenvoudige kost. Wat is btw?
Schrijf je een ondernemersplan dan krijg je al te maken met btw. Van de investeringen 3 maanden vóór start bedrijf, kun je namelijk de betaalde btw terugvragen. Voordat je start met je bedrijfsplan is het daarom wel handig als je goed geïnformeerd bent over de btw.

Btw, ook wel bekend als omzetbelasting, staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Dit betekent dat je de belasting berekent over de waarde die jij als ondernemer toevoegt aan een product of dienst. Dit gaat als volgt:

inkoopprijs + onkosten + winstopslag = verkoopprijs zonder btw +  percentage btw = verkoopprijs inclusief btw

of:
aantal uren * uurtarief + onkosten = verkoopprijs zonder btw + percentage btw = verkoopprijs inclusief btw

Elke ondernemer moet deze btw in rekening brengen over zijn omzet en afdragen aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat de ondernemer de btw mag aftrekken die hij zelf heeft betaald. Dit laatste noemt de Belastingdienst voorbelasting.

Zowel fabrikant, groothandel, als winkelier berekenen over een bepaald product btw. Stel de fabrikant levert een fiets aan de groothandel. De fabrikant berekent btw over de fiets die hij gemaakt heeft. De fabrikant moet deze btw afdragen aan de Belastingdienst. De groothandelaar betaalt de factuur van de fabrikant en hij kan de btw van die factuur terugvragen aan de Belastingdienst. De groothandelaar berekent nog een winstmarge bovenop de inkoopprijs en moet over inkoopprijs + winstmarge btw berekenen als hij de fiets verkoopt aan de winkelier. De groothandelaar moet deze btw afdragen aan de Belastingdienst. De winkelier kan de betaalde btw weer terugvragen aan de Belastingdienst. Uiteindelijk is het de consument die het btw-bedrag betaalt en niets kan terugvragen. En daarmee zijn we beland bij wat de btw werkelijk is: een verbruiksbelasting.

Hoe weet je of je btw-plichtig bent?
Niet iedere ondernemer is btw-plichtig en  krijgt een btw-nummer. Dit hangt af van het soort beroep dat je uitoefent en de activiteiten die je uitvoert. Lees de volgende informatie goed, voordat je met je bedrijfsplan aan de slag gaat.

Vrijgesteld van btw
Vrijgesteld zijn van de betaling van btw, betekent ook dat je over de ingekochte diensten geen btw mag terugvragen. Hierdoor worden jouw inkopen duurder en zul je de btw in je prijzen moeten meerekenen.

Voor de volgende goederen en diensten geldt onder bepaalde voorwaarden btw-vrijstelling:
 • verstrekken van onderwijs 
 • medische diensten 
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden 
 • sociaal-culturele goederen en diensten 
 • financiële diensten 
 • thuiszorg 
 • kinderopvang 
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten 
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties.
Deze vrijstelling is beperkt tot € 68.067 voor leveringen en € 22.689 voor diensten (voor sportorganisaties € 50.000) . De leveringen van goederen en diensten door ondernemers die van de zogenoemde landbouwregeling gebruik maken, zijn ook vrijgesteld van btw. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Let op: jij bent altijd verantwoordelijk voor de btw die je betaalt. Huur je bijvoorbeeld een adviseur in die vrijgesteld is van btw maar toch btw heft, zal de Belastingdienst deze btw niet aan de adviseur, maar bij jou terugvorderen. Zonde van het geld. Vraag bij twijfel over iemands status uitsluitsel bij de Inspectie Omzetbelasting.

Btw-plichtig
Maak je een ondernemersplan en behoor je niet tot de eerder genoemde groepen? Dan ben je btw-plichtig. Houd dan bij de omzetbepaling in je bedrijfsplan rekening met btw.  Je stuurt facturen met btw en je voordeel is dat je zelf de btw kunt terugvragen over je zakelijke aankopen. Let op: vraag bij zakelijke aankopen wel altijd om een btw-bon met het gespecificeerde btw-bedrag voor je administratie, anders is de btw niet aftrekbaar.

Vrijgesteld én btw-plichtig
Van deze mengvorm is sprake als je bijvoorbeeld in een jaar zowel vrijgestelde activiteiten verricht en ook btw-plichtige klussen aanneemt. Jammer genoeg mag je dan niet alle betaalde btw aftrekken, maar alleen betaalde btw over zaken die te maken hebben met de btw-plichtige klussen. In je boekhouding moet je dan je opbrengsten splitsen naar die verschillende tarieven.

Wat is een btw-nummer?
Bij de start bedrijf krijgt een startende ondernemer het btw-nummer ongeveer een week na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hij hoeft daarvoor niet naar de Belastingdienst.

Een natuurlijk persoon of eenmanszaak krijgt een btw-nummer dat bestaat uit NL en de cijfers van het burgerservicenummer (het vroegere sofinummer) en de code B01. Er gaan in de politiek stemmen op om dit te veranderen. Slimme fraudeurs achterhalen zo BSN-nummers om toeslagen e.d. aan te vragen.

Bij maatschappen, VOF’s, BV’s etc. is het BTW-nummer niet gelijk aan het BSN.

Btw-tarieven
Ook hier geldt: informeer je over de btw-tarieven die voor jou van toepassing zijn voordat je start met je ondernemersplan. Breng voor je producten en diensten het juiste btw-tarief in rekening. Welk tarief je moet toepassen, hangt af van de soort goederen of diensten. Er zijn drie btw- tarieven:
 • het algemene btw tarief van 21%
 • het verlaagde btw tarief van 6%
 • het tarief van btw 0%
Het 21% tarief geldt in beginsel voor alle goederen en diensten. Het 6% tarief en het 0% tarief gelden alleen in bijzondere gevallen.

6% tarief
 • eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken 
 • agrarische producten en diensten 
 • geneesmiddelen 
 • verkopen en verhuren van boeken, dagbladen en tijdschriften 
 • brailleartikelen voor persoonlijk gebruik door blinden 
 • personenvervoer 
 • kamperen en verhuren van vakantiewoningen 
 • toegang tot musea en sportwedstrijden 
 • diensten door kappers 
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen 
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar
 • aanbrengen van isolatiemateriaal in woningen ouder dan twee jaar (de levering van isolatiemateriaal valt onder het algemene tarief) 
 • renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste gebruikneming van die woningen, met uitzondering van de materialen die een deel vertegenwoordigen van deze diensten.
 • schoonmaakwerk binnen woningen.
Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen) van renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren mogen in de periode 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 het verlaagde tarief toepassen. Het is niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Dit geldt bij:
 • ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.
 • het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in eigen bedrijf vervaardigde goederen (inbouwkasten, deuren, kozijnen, dakkapellen).
 • het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde woningen behorende tuinen.
 
Het 0% btw tarief geldt onder andere voor grensoverschrijdende leveringen van goederen. Als je levert aan buitenlandse ondernemers en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan pas je dit tarief toe op je leveringen. Meer informatie: www.belastingdienst.nl

Diensten en producten met verschillende btw- tarieven
Bij de start bedrijf weet je meestal al of je in je bedrijf verschillende diensten of producten verkoopt. In dat geval moet je verschillende btw-tarieven toepassen. In je boekhouding moet je dan je opbrengsten splitsen naar die verschillende tarieven. Twijfel je over welk btw-tarief je moet toepassen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Vindt de dienst of de levering plaats in Nederland?
Alleen als leveringen of diensten in Nederland plaatsvinden, ben je Nederlandse btw verschuldigd.  Houd hiermee rekening als je jouw bedrijfsplan opstelt. Wel is het mogelijk dat je in het buitenland btw bent verschuldigd.

Leveren van goederen
Als je goederen verkoopt die zich in Nederland bevinden, vindt de levering in Nederland plaats. Je bent dan Nederlandse btw verschuldigd. Ook als je goederen verkoopt aan klanten in het buitenland, vindt de levering in Nederland plaats. Vaak is dan wel het 0% btw-tarief van toepassing. Meer informatie: www.belastingdienst.nl  Maak je het ondernemersplan van jouw onderneming, dan kun je het btw-tarief aangeven bij de omzetprognose.

Verrichten van diensten
Bij diensten maken we onderscheid tussen business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C) diensten. Hoe is dat bij jouw start bedrijf? Je levert een B2B-dienst als jij als ondernemer aan een ondernemer levert. De btw is belast in het land van de afnemer van de dienst. Je levert een B2C-dienst als jij als ondernemer aan een particulier (consument) levert. Deze dienst is belast in het land van de dienstverrichter. Op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/diensten_in_uit_het_buitenland vind je het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland (mei 2013). Met dit hulpmiddel kun je bepalen waar de dienst belast is en of je aangifte moet doen.
Vragen? Neem contact op met een medewerker van JouwOnderneming.