Vergunningen en eigen bedrijf

Je wilt een eigen bedrijf beginnen en gaat een bedrijfsplan schrijven. Met welke vergunningen krijg je dan te maken? In de software van JouwOnderneming  zie je het ondernemingsplan voorbeeld van een paar bedrijven en kun je bekijken welke vergunningen zij moesten hebben voor de bedrijfsstart. Hierna volgt een opsomming van de verschillende vergunningen en inschrijvingen.

Inschrijven KAMER VAN KOOPHANDEL en Belastingdienst
Je kunt je bedrijf één week voor de start inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost je eenmalig €50. Daarna hoef je nooit meer te betalen. De Kamer van Koophandel stuurt je gegevens rechtstreeks door naar de Belastingdienst Ondernemingen en meestal krijg je binnen één week een brief van de Belastingdienst waarin je alle bedrijfsgegevens moet invullen. Aan de hand hiervan bepaalt de Belastingdienst de frequentie van de BTW-aangifte (geen, maand, kwartaal of jaar) en krijg je een BTW nummer, gebruikersnaam en wachtwoord om aangifte te doen. Ga je een bedrijf beginnen en wil je meer informatie over inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Kijk dan onder de knop De start.

Vestigingsvergunning
Controleer eerst of je volgens het bestemmingsplan een eigen bedrijf mag uitoefenen in je woning (als je dat van plan bent) of op de plaats waar je je wilt vestigen. Wil je een bedrijf beginnen en mag je geen bedrijf aan huis uitoefenen, of mag je geen bedrijf uitoefenen op de plaats die je in gedachten hebt volgens dit bestemmingsplan? Voordat je een bedrijfsplan gaat schrijven, ga je eerst na:
 • of je voor het beroep dat je wilt uitoefenen aan huis (of elders) vrijstelling kunt krijgen op het bestemmingsplan.
 • op welke punten je aanvraag getoetst wordt bij de gemeente waar je je wilt inschrijven.
 • of je aan de criteria voldoet. Vraag dan de vrijstelling schriftelijk aan bij de gemeente en behandel in de brief de punten waarop je getoetst wordt.
In een ondernemingsplan voorbeeld staan vaak criteria genoemd voor de vestiging van een bedrijf aan huis. Die criteria kunnen per gemeente verschillen. Hier volgt een aantal criteria.
Je mag een bedrijf aan huis voeren als onder andere:
 • De woning ondanks de bedrijfsvoering geschikt blijft voor bewoning.
 • Het bedrijf een kleinschalig karakter heeft en zal houden.
 • Het gebruik van de ruimte past bij het karakter van de omgeving.
 • Je ook eigenaar-gebruiker van het huis bent.
 • Je bedrijfsvoering niet zorgt voor verkeersoverlast, een te hoge parkeerdruk, of het woonmilieu hindert.
 • Je bedrijf maximaal 45 m2 in beslag neemt.
 • De bedrijfsruimte niet wordt gebruikt voor detailhandel.
Heb je een huurwoning en wil je een eigen bedrijf beginnen vanuit je woning? Dan is het verstandig om de woningvereniging om toestemming te vragen.

Milieuvergunning
Ben je van plan te gaan handelen op markten? Neem dan contact op met de Milieudienst van jouw gemeente. Ga je een bedrijfsplan schrijven, dan kun je dit vermelden onder vergunningen.

Hinderwetvergunning
In een ondernemingsplan voorbeeld van een horecabedrijf zul je deze vergunning tegenkomen. Ben je van plan een horecabedrijf te beginnen? Doe dan navraag bij het Bedrijvenloket van jouw gemeente.

Overlastvergunning
Ook deze vergunning tref je aan in een ondernemingsplan voorbeeld van een horecabedrijf. Wil jij ook een horecabedrijf starten, dan heb je deze vergunning nodig. Vraag dit na bij het Bedrijvenloket van jouw gemeente.
 
Ga je een bedrijf beginnen? Bekijk dan http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/zoek?keys=vergunningen+bedrijf+starten&op=zoek. Hier vind je een opsomming van de vergunningen die je nodig hebt bij de start van bepaalde bedrijven.

VAR-VERKLARING
Voer je voor een opdrachtgever werkzaamheden uit, dan is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of je een dienstbetrekking hebt, of je ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. Ga je een bedrijfsplan schrijven, dan is het wel handig voor de belastingberekening als je hierover zekerheid hebt. De Belastingdienst geeft daarom op jouw verzoek een 'Verklaring arbeidsrelatie' af. Met deze verklaring kun je vooraf zekerheid krijgen over de vraag of je inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat je werkzaamheden verricht voor rekening en risico van je vennootschap. Samengevat kan deze verklaring op basis van 4 situaties worden afgegeven:
 • winst uit onderneming (VAR-WUO)
 • inkomsten uit dienstbetrekking (VAR-loon)
 • resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW)
 • werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap (grootaandeelhouder) (VAR-DGA)

Ga je een bedrijfsplan schrijven en wil je eerst meer informatie over de VAR verklaring? Kijk dan onder de knop De start.
Vragen? Neem contact op met een medewerker van JouwOnderneming.