Bedrijfsplan maken de sleutel tot succes?


Bedrijfsplan maken een bewezen voordeel!

Onderzoek heeft uitgewezen dat van elke 100 ondernemers die starten zonder bedrijfsplan er binnen 5 jaar nog maar 30 over zijn. Van elke 100 ondernemers die wel een goed bedrijfsplan hebben gemaakt, zijn er na 5 jaar nog ruim 60 in business!


Waarom een bedrijfsplan maken tot een succesvoller bedrijf leidt

In de eerste plaats helpt een bedrijfsplan maken je met financiering krijgen (als je die nodig hebt). Heb je voor de start bedrijf geld nodig van een bank, overheidsinstelling of crowdfunder, dan is een bedrijfsplan vereist. Zonder plan neemt men de aanvraag meestal niet eens in behandeling.

Een bedrijfsplan vertelt je hoeveel geld je echt nodig hebt. Je maakt een opgave van je privé-uitgaven per jaar, zodat je kunt zien hoeveel geld je in je bedrijf moet verdienen. Heb je je investeringen ingevoerd in je ondernemingsplan, dan berekent de software automatisch de afschrijvingen voor alle jaren. Je weet dus wat je moet reserveren voor nieuwe aanschaffingen. Heb je een prognose gemaakt van je omzet, inkopen en kosten, dan is je exploitatiebegroting en je liquiditeitsbegroting klaar. Met een bedrijfsplan maken creëer je dus inzicht in de inkomsten, de uitgaven en in de stand van je bankrekening.

Stel je wilt een eigen bedrijf beginnen, een kledingzaak. Je huurt gewoon een winkelruimte, koopt flink wat kleding in, richt je winkel aardig in en de klanten stromen binnen. Nou nee, niet dus… Dit lukt misschien als je kleding verkoopt die uniek is, die dus (bijna) niemand anders verkoopt. Maar ook in dat geval is het toch heel verstandig om serieus de markt te onderzoeken om te achterhalen of er echt wel zoveel vraag naar is. Kun je van je omzet wel een winkel met bijbehorende kosten betalen en houd je er dan ook nog zelf een inkomen aan over? Je kunt ook besluiten om te verkopen wat anderen ook verkopen. In dat geval kun je je afvragen waarom klanten bij jou kleding kopen en niet bij een ander. Beide situaties vragen om een duidelijk antwoord. En met een bedrijfsplan maken met behulp van onze software krijg je structuur aangereikt. Het helpt je deze en andere relevante vragen te stellen en hierop antwoorden te geven. Hierdoor is een eigen bedrijf beginnen minder risicovol en zal de kans op succes toenemen.

Stel je slaat dit proces over, een bedrijfsplan maken leek je niet nodig. De zaak loopt buitengewoon goed. Eigenlijk gaat het je te snel. Je moet meer op voorraad inkopen en deze voorraad legt een (te) groot beslag op je liquide middelen. Wat moet je doen en welke stappen moet je zetten? Een bedrijfsplan was dan wel handig geweest voor de start bedrijf. Hierin had je alle scenario’s kunnen doorrekenen. Nu kost het je waarschijnlijk veel meer geld om verkeerde keuzes te veranderen. Dus: bezint eer gij begint!

Eigen bedrijf beginnen: een prachtige uitdaging! Doe het dan wel goed. Maak eerst een bedrijfsplan!
  
Vragen? Neem contact op met een medewerker van JouwOnderneming.